Opiskelu

Varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden saa suoritettuaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon. Tutkinto-oikeus voi kattaa myös maisteritutkinnon. Varhaiskasvatuksen opinnot koostuvat muun muassa harjoitteluista, kasvatustieteen perus-ja aineopinnoista sekä taito- ja taideaineista. Opiskelu on kandidaatin tutkinnon aikana monimuotoista, vuorovaikutteista sekä teoriaa ja käytäntöä yhdistelevää. Tässä linkki opinto-oppaaseen:  2019 aloittavat.

AHOT

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on käytäntöjen kokonaisuus, jonka kautta arvioidaan, onko opiskelijalla mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista. Jos opiskelijalla on esimerkiksi aikaisempia korkeakouluopintoja, voi hän saada ne hyväksiluettua ja sisällytettyä osaksi tutkintoaan. Esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritetut perusopinnot opiskelija voi saada hyväksiluettua. Jos opiskelija saa hyväksiluettua kursseja, voi hän valita kursseja ylempien vuosikurssien kurssitarjonnasta ja näin nopeuttaa opintojaan. AHOT-päätökset ovat aina tapauskohtaisia ja vaativat oma-aloitteisuutta. Lisätietoa täältä!

Vaihto-opiskelu

Kasvatusieteiden tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa tutkinnostaan ulkomailla erilaisten vaihto-opiskeluohjelmien (esim. Erasmus ja Nordplus) kautta. Vaihto-opiskelu on upea mahdollisuus nähdä maailmaa, oppia kieliä ja päästä tutustumaan uusiin kulttuureihin.

Vaihto kestää yleensä kolmesta kuukaudesta vuoteen. Perusrahoituksena vaihtoon lähtevälle toimivat opintoraha, korotetut asumistuki ja opintolaina. Vaihto-opiskeluapurahan suuruus riippuu vaihtokohteesta ja -ohjelmasta. Ohjelmien kautta vaihtoon lähdettäessä opiskelijan ei tarvitse maksaa mahdollisia lukukausimaksuja. Vaihdon aikana suoritetut opinnot hyväksiluetaan opiskelijan kotimaiseen tutkintoon. Vaihtoon voi lähteä halutessaan montakin kertaa!

Ajankohtaisista kv-asioista asioista pysyt kärryillä seuraamalla sähköpostia. Jokaisella tiedekunnalla on oma kv-koordinaattori, jolta saa apua vaihtoon liittyvistä asioista. Kasvatustieteiden tiedekunnassa koordinaattorina toimii Jani Haapakoski. Lisää tietoa KTK/exchange ja Oulun yliopisto/vaihto-opiskelu.

Opiskelijayhteisö

Varhaiskasvatuksessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon opinnot suoritetaan pitkälti pienryhmissä. Lastarit ry järjestää vuosikurssirajat ylittävää toimintaa, jossa pääsee tutustumaan eri vuosikursseilla opiskeleviin sekä toisten ainejärjestöjen  opiskelijoihin. Koulutuksessa hyödynnetään paljon vertaisoppimista ja -opettamista, mikä yhdistää opiskelijoita ja erityisesti omaa pienryhmää. Oulun yliopistossa valtaosa koulutuksista on samalla kampuksella. Tämä mahdollistaa tiiviin yhteistyön eri ainejärjestöjen välillä.

Oulussa on vahva opiskelijakulttuuri. Tarjontaan kuuluu sekä alkoholittomia että alkoholillisia tapahtumia. Alkoholittomia tapahtumia ovat esimerkiksi OYY:n hengailuillat sekä Lastarit ry:n leffa- ja hengailuillat. Alkoholillisia tapahtumia ovat puolestaan muun muassa Wappu, Vulcanalia, sitsit, BTB-bileet sekä Lastarit ry:n Puurojuhla. Otamme Lastarit ry:ssä mielellämme myös tapahtumaideoita vastaan.

OYY

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on jokaisen Oulun yliopistossa perustutkintoa opiskelevien etu- ja palvelujärjestö. OYY järjestää tapahtumia sekä valvoo opiskelijoiden oikeuksia ja etuja. OYY:ssa toimii opiskelijoista koostuva edustajisto ja hallitus, lisäksi OYY:ssa työskentelee eri asiantuntijoita. OYY valitsee opiskelijoiden keskuudesta jäseniä tiedekuntien eri toimielimiin.