Toiminimikkeet

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen kokousia. Viime kädessä puheenjohtaja on  päävastuussa ainejärjestön toiminnasta ja hallituksen tekemistä päätöksistä. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokousten koolle kutsuminen, esityslistan laatiminen, yhteydenpito koulutusohjelman sekä tiedekunnan henkilöstöön ja muihin ainejärjestöihin.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia puheenjohtajan oikeana kätenä. Hän voi kutsua kokouksen koolle ja johtaa kokousta, silloin kun puheenjohtaja on estynyt.  Myös erilaiset edustustehtävät ja muut juoksevat asiat hoitaa varapuheenjohtaja puheenjohtajan ollessa estyneenä. Varapuheenjohtajalla täytyy olla tiedot ja taidot toimia puheenjohtajana. Myös muun muassa kevätkokouksen johtaa varapuheenjohtaja vaikka varsinainen puheenjohtaja olisi paikalla.

Sihteeri

Sihteeri on vastuussa kokousten pöytäkirjojen laatimisesta ja valmiiden pöytäkirjojen tuomisesta kokoukseen hyväksyttäviksi. Sihteerillä on yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa nimenkirjoitusoikeus.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu kirjanpito, kulunkorvauksien maksaminen ja Lastarit ry:n raha-asioista huolehtiminen. Loppukaudesta hänen tehtävänään on laatia toimikauden tilinpäätös.

Viestintävastaava

Viestintävastaavan vastuualueeseen kuulu tiedottaa ajankohtaisista asioista opiskelijoille. Hän tiedottaa esimerkiksi tulevista tapahtumista, Lastarit ry:tä ja alaa koskevista asioista muun muassa sähköpostitse.

Koulutuspoliittinen vastaava (kopo)

Koulutuspoliittisen vastaavan eli kopon toimenkuvaan kuuluvat opintoasiat, opetuksen kehittäminen sekä tiedekunnan tutkinto-ohjelmatoimikunnassa opiskelijaedustajana toimiminen. Kopo toimii siten linkkinä yliopiston ja opiskelijoiden välillä. Hän toimii opiskelijoiden edunvalvojana opintoasioissa esimerkiksi kurssien sisällöissä ja niiden kuormittavuudessa. Lisäksi kopo seuraa yliopistolaitosta koskevaa valtakunnallista kehitystä ja osallistuu OYY:n edunvalvontajaoston kokouksiin.

Sosiaalipoliittinen vastaava (sopo)

Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo tiedottaa opiskelijoiden asumiseen, toimeentuloon, terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin littyvistä asioista (esim. YTHS, PSOAS, KELA, Oulun joukkoliikenne, Juvenes, Uniresta). Sopoon voi ottaa yhteyttä myös kiusaamiseen tai omaan jaksamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi sopo osallistuu OYY:n edunvalvontajaoston kokouksiin.

Kansainvälisyysvastaava (KV)

Kansainvälisyysvastaava eli KV-vastaava on auttamassa ja tukemassa vaihtoon lähteviä opiskelijoita. Hän selvittää ja tiedottaa vaihto-opiskeluun ja ulkomailla tehtävään harjoitteluun liittyviä asioita. Hän pitää hallituksen ajan tasalla oman koulutusohjelman ja tiedekunnan kansainvälisiin hankkeisiin liittyen. KV-vastaava kerää tietoa varhaiskasvatusta opiskeleville suunnatuista kansainvälisistä seminaareista, koulutuksista ja muista kansainvälistymismahdollisuuksista.

SOOL-vastaava

SOOL -vastaavan tehtäviin kuuluu Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL) ajankohtaisten asioiden tuominen jäsenistön tietoisuuteen. Lisäksi SOOL -vastaava pitää yhteyttä SOOL -kummiin ja aluetoimijaan sekä järjestää heidän kanssaan mahdollisia tempauksia, tiedotuksia ja illanviettoja.

Työelämävastaava

Työelämävastaava huolehti Lastarit ry:n ja OAJ:n Oulun paikallisyhdistuksen (OPYn) välisistä suhteista osallistumalla yhdistyksen kokouksiin ja tiedottamalla niitä koskevista asioista. Lisäksi hän on yhteydessä päiväkoteihin ja muihin työelämään littyvin tahoihin.

Fuksivastaava

Fuksivastaava on tukemassa uusien fuksien yliopistoelämän alkua. Hän toimii yhteistyössä pienryhmäohjaajien kanssa järjestäen ryhmäytymistä ja tapahtumia sekä toimii linkkinä henkilökunnan ja fuksien välillä. Fuksivastaava kokoaa haalaritoimikunnan ja koordinoi sen toimintaa hallituksen edustajana.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava järjestää monipuolista virkistystoimintaa, muun muassa sauna- ja peli- iltoja, bileitä ja sitsejä yhdessä tapahtumatoimikunnan kanssa. Lastarit ry järjestää sekä alkoholittomia että alkoholillisia tapahtumia.